Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске)) - развлекательный портал города Красноярск. Cамые свежие истории, секреты, откровения, сплетни и приколы города, новости, интерактивы, встречи и многое другое. Ежедневный поток анонимных откровений от реальных людей. Добро пожаловать!

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178783

Анонимно. хайс, истаналар ортээ 2000 руб чуве бе?
_________
1500p
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178772

Бо хун 27.06 кызыл чоруур улус бар ирги бе эш оор? Посылка чортупкан болзумза,халас эвес:) 89233650066
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178770

Анон.. Экии шупту мед универнин стипендиязы унген ирги бе билир устар айтып беринерем хынаптар дээрмге кожуунумда россбанк чок аан заранее спасибо!!!
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178769

Админ выпусти пжлйста. Санитарка херек дневной в бсмп. Лайк
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178768

Экии (админ анон) .мен бо чылын кызылдын 4 техникумунун повар кондитер дооскан мн .дипломум эки.дипломум биле кандг оорениир челерче кирип ап болур ирги .эки ооредилге черлерин сумелеп корунээрем.сайтыдан коорге таптыг челер чок.экзаменер кандг хевирлиг боор
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178767

Срочно!!!богун Командорга ажыл бар.Деньги завтра вечером.Уборщица.За.89233839969
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178766

Экии!мындыг ажыл бар ик чоп аан.1шакта 65р дээш аан.магазиннерге ажылдаар аан.Ол ажылдын номер.азы кайнаар баарын айтып бээр силер бе?Аранарда черле билир улус бар боор)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178765

Экии) кым, кымнын угба-дунмазы красгау нун техносферная безопасность талазында ооренип тур? Берге дээр дир бе, кандыг дыр? Башкылары кандыгыл?
Четтирдим харыынар дээш
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178764

Вступительный экзамен дужаап бээр кижи дилеп тр мн кыс толевирлиг (матем.биология)админ анон
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178763

Калинина 12де чуртап турар тывалар бар ирги бе 20и25 харлыг улус болза чалгааранчыг дыр найыралдажып аар Эр Кыс даа болза домейле бодум бижипте мен лайктан базар ла чажыт админ🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178762

Экий! Иштиг Кижи кедипки дег вечерный платьеден ачыладып корунерем уруглар? Халас эвес. 30де бичии када кедиптер. Прокаттап турар ус бар ирги бе
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178761

Досвидание красноярск наконесто поеду домой я ещё приеду в сентябре😉😉😉анон админ
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178760

Экии шупту.анон кылдыр ундуруп корунерем админ. карточкам арестеп кааткан арест адырлы бээрге катап бза казып кааткан тывага штрафтаткан чени манаа приставтарга адыртып болур ирги бе айтып берип корунерем билир улус бар боор.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178759

Аноним.
Экии чаңгыс чер чуртуглар! июль эгезинде Край чоруур дп бодап тур мен,ажылдаар,өөрениир дээш.Ам ында таныыр улустарым чок,мени бичии када чаңгыс хонук хондурум аар улус болза чеде бээримге,оон эртенинде арендадан тып алгаш чоруптар мен.Чаңгыс уруг диин мен, апрельде база барып чораан мен,хоорайны чогум эки база билбес мен ,уен даян сөгленмейн харыылап бериңерем коментиге бижиптиңерем ,бодум бижиптер мен, четтирдим
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178758

Анон. Чарбак. Ол дээш бурят, якут, алтай, кыдат уруглар биле чугаалажыыр бе
Анон. Чарбак. Ол дээш бурят, якут, алтай, кыдат уруглар биле чугаалажы
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178757

Хайстар ортээ кааш апарган ирги айтып беринээрем??? Админ анон.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178756

Админ анонимно... крайда на дому даараныыр уруглар бар бе? Платье даарадып алган болзумза? ❤️ оставьте сама напишу...
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178755

Экии шупту! Дивногорскче дужаар деп турар сургуулдарга дузалаар мен. Хонар бажын айтырыы база ажырбас дугуржуптар бис. Лайкуня. Кыс мен.
Админ чажыт ундурерин диледим
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #178643

Экии админ, база шупту))Бичии мунгаралым бижикседим иин ундуруп беринерем анонимно кылдыр)
Бир оолга ынакшып тур мен Крайда номчуп даа ор боор сен))Азы бодуун уруг боорумга ынчалган ол бе азы та?менээ отношениези хенээртен оскерилген.Бодап оргаш кончуг устун уруу чораан болзумза мээн чанымда ирги бе деп бодай бээр мен аан((Бо шагда шупту чуве акша апарган аан.Эскерип турарымга машиналыг уруглар 4,5даа ажы толдуг болза аныяк ашактыг боор апарган.Акшалыг ла болзунза херек болза кан кадык чоруур сен аан кончуун;(
Че хомудалым доозайн хойну биживес мен))
Пока пока*
Комментарии
Страницы:   следующая →