Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске)) - развлекательный портал города Красноярск. Cамые свежие истории, секреты, откровения, сплетни и приколы города, новости, интерактивы, встречи и многое другое. Ежедневный поток анонимных откровений от реальных людей. Добро пожаловать!

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167144

Срочно продам 5s на 16gb , состояние отличное, внешне тоже отл .
11500
Только звонить: 8906 916 1724
Аноним пожалуйста
Срочно продам 5s на 16gb , состояние отличное, внешне тоже отл . 
1150
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167143

ном номчуур ирги бе Шагаа таварыштыр) Кстати с праздником мужчины✌
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167142

Есть готовые дипломные и курсовые работы:
дипломные работы по темам;
Эффективность работы дневного стационара, роль мед. сестры.+ презентация к этому работу;
Роль мед. сестры в организации помощи ребенку и реабилитации при бронхиальной астме+ презентация;
Значение сестринской помощи в процессе лечения, диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов с пневмонией.
Курсовые работы;
Роль фельдшера в лечении бронхиального астмы у детей, эффективность базисной терапии;
Роль фельдшера в оптимизации грудного вскармливания детей;
Эффективность методов лечения хронического гастрита;
Эффективность методов лечения хронического гастрита у детей;
Цена договорная, все вопросы в личку
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167141

Админ анон.срочно ундуруп беринем.чуу даа базармга мынчап туруп берди билир улус бар боор айтп беринерем ООН улус долгаптарга ошкеш хып кээр аан .четтирдим
Админ анон.срочно ундуруп беринем.чуу даа базармга  мынчап туруп бердиАдмин анон.срочно ундуруп беринем.чуу даа базармга  мынчап туруп берди
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167093

Крайда кайда Тыва хуреш тренировкалары болуп турар ирги?)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167092

флешкага ыры киртип бээр уруг болза
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167091

Чуу деп мындыг уяранчыг
Чурталга боор чапанчыышка😊

Улус чогун коруп алгаш
Мээн чанымга бо ла келир
Чылдар эрткенин, эскербес даа
Кээргели чок дуннун шагы

Караам чажын бадыртыпты
Сагыжымны ээнзиредир.
Дынзыдыр ла тутунуп тур
Эрткен уем, хулумзуруун.

Орай дуннун шимээн чогу
Часкаан сен деп согленген дег.
Сени чок деп...
Ажыннадыр сагындырар.

Чажыт кылдыр админ)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167090

Чаражынны сактып ора, кезек состер кожа салдым.
Сенден чугле чангыс дилээм, чараш уруг.
Состеримни улустарга коргуспейн кор чапанчыышка.
Дидим эвес, девиденчиг апаар чуве дир.

Чугле чуруун корген хиремде ле.
Сени шагда таныыр кижи ышкаш.
Ынакшыл дээш соп ла чоруур, чуректиг дег.
Кезек сенче бижип чорууйн, Тывам кызы.

Барып барып чуге менче бижиирин ол? Дээр болзунза.
Чажыт чока соглээр болза, Айдан артык чаражында.
Кажанда даа, тушпас бис деп билиримде.
Танышпас даа, билишпес даа болганывыс,
Дидим созум ээзи болду, Тывам кызы.

Чажыт кылдыр админ)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167089

Ам база Хун солчуп кагды чапанчыышкам
Ам база Хун ийи ангы чуртаптывыс
Ам база ла хулумзуруун чапанчыышка
Ам база ла ынакшылын бижи деп тур

Хуннун дурту сенээ канчаан таварышты
Болуушкуннар хой ле боор он бодаарымга
Эштеринер кады хоглеп эрткен болзун.
Бергелерин Бурган менче чоргузупсун.

Сенээ кандыг берге таваржыыр боор
Сактып, бодап орарымга таваршпас дег
Хулумзуреен шырайынны коруп кааштын
Челээш боду оруун болуп бадып кээр боор.

Чажыт кылдыр админ.)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167085

Экии Ак-довурак чоруур улсутар бар ирги бе ? посылка чоргузупкан болзумза т79312338636 анон
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167059

Экии , аарып турган Деп справка болза Але 🙏🏻 лайкните пожалуйста , срочно надо.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167057

Красноярскта ажыл дилеп тур мен чанынче чуртадып киирип алыр кижилер бар бе эр мен
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167056

Привет всем) познакомлюсь с девушкой, с вас лайк девушки...
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167055

Экии!Чурттаар секционка азы гостинка дилеп тур мен чугээр ортекке,советский район:зенит,краевая азы аэровокзальная чаны болза улам эки.Лайктан базып каар слер,бижиптер мен.Анон админ.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #167054

Экии) процентиге ашка чегдирип шыдаар улус бар бе?ооредилгем ортээн толээр дээш ашка тып чадап тур мен,ындыг улус бар болза дузалажып корунерем,толеп бээр мен дораан🙏🏼анонимно
Комментарии
Страницы:   следующая →