Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске)) - развлекательный портал города Красноярск. Cамые свежие истории, секреты, откровения, сплетни и приколы города, новости, интерактивы, встречи и многое другое. Ежедневный поток анонимных откровений от реальных людей. Добро пожаловать!

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188237

гитаралыг улус бар ирги бе ачыладынарам окт.районда мен
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188236

свердловский районда кым бар ???
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188180

Экии, админ анонимно. Мен студент очник мен, кайыын вечерний подработкалар тып ап болур ирги Октябрьский районда?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188178

экии земалар!!!менээ кааш хонук ишти гитара ачыладыр кижи болза октябский район фоно кылып алгаш дедир эгидер мен адним заранее спасибо
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188177

Мындыг кышкы пальто кайыын чиик ортек биле садып ап болур? Сколько стоят в Крастеце?)
Мындыг кышкы  пальто кайыын чиик ортек биле садып ап болур? Сколько ст
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188174

Экии чангыс чер чурттугларым. Мындыг айтырыглыг дуза дилеп бижип ор мен. Крайда ооренип турар студент уруумнун кадыы арай багай кижи диин хенертен тургаш моорай бээр аан ам айтырыым болза 2класс оглум биле 5харлыг уруум эдертип алгаш Крайже улуг уруум чанынче чоруптар болзумза оглумга школа бодумга ажыл и чурттар орээл тып шыдаар мен бе чогум манаа районга садикке 15 чыл дургузунда воспитательдеп турган мен. Ажылым, бажыным каапкаш Кызылда келдим. Сумеден кадып, дузалап корунерем. Эге уезинде канчап турумчуп алыйн. Баргаш дораан каяа баар, хонар боор. Уруумнун общазынче бисти киирбес ле нян. Уен даян согленмейн корунер анаа уруумнун туреп турары кончуг боорга чанынга авазы турарга эки боор деп бодап турарым ол диин. Ийи бичии ажы-толум база каап шыдавайн тур мен кааптарымга олар база турээр ле нян. Канчаайн? Заранее спасибо.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188173

Железнодорожный районунда трен.зал уруглар бар бе? Кайы зал эки ирги? Аргалыг болза ангы тренерлиг 😊 абонемент ортээ каш боор😊 (анонимно)
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188171

Кымга диис херек. Халаска бериптер мен. Чазап каан, лотокче туалетеп ооредип каан (лотогун катай бээр мен).
Кымга диис херек. Халаска бериптер мен. Чазап каан, лотокче туалетеп оКымга диис херек. Халаска бериптер мен. Чазап каан, лотокче туалетеп оКымга диис херек. Халаска бериптер мен. Чазап каан, лотокче туалетеп о
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188169

Готовый медкнижка садар кижи болза,срочно!анонимно пож-ста.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188168

Экии шупту! Админ чангыстан ундуруп бээр силер бе? Черле иштиг турган уемде оске черге турбаан болгаш билип алыксап тур мен, манаа каяа барып учетка туруп ап болур ирги мен? Албан прописка херек боор бе? Бодум центральный районда мен, билир мамалар бар боор, харыынар дээш баш удур четтирдим! Админге чедиишкинни болгаш чайыналчак чурталганы кузеп кайн😊 чажыт болур бе дарга!? И мамаларнын бир группазы турган че чидирип алган мен телефоннар солуп тургаш, мени база киирип аар силер бе мамалар, номерни комментке бижиптеринерге смстеп бээр мен
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188031

Экии! Мында кайда чугээр ортектиг пос садыы бар ирги бе, чонум? Габардин постернин ортээ кайда чугээр? КрасТЭЦ те кандыг? Кым корген, билген?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188028

Админ анон.
29та болур концерт каш шакта каяа и каш акша ирги?
2дугаарын манаа прописка чок божуурга МК бербес деп чуве шын бе?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188027

Анон.админ.эжим компьютерге бир программа скачайтам каан оон дыка тормозтаар апарган база оон перезагрузкалаптаатарымга хей аан компьютер даа ошпес, ам анаа копьютерим патарейказын ужулгаш карттап кыпсыптарымга хамык шупту чувем чиде берген чаа компьютер апарган, дедир ол компьютерге документилерим оглумнун бичииден тура чуруктар видеолары бар ону ам канчаар мен дедир канчаар тургузуп ап болур мен? Билир ус бар боор, каяа барзымза экил?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188026

Красноярскдан Тываже самолёт биле билет ортээ ортумаа биле каш боор чувел? айтып беринерем улуу биле диледим. Бо интернет шоолуг сайгарбас болгаш яндекстээш даа билбедим. Экном класс унгеш турар менээ бодуун чиик ортектии херек. Чаа мени билген боор силер баш буруунгаар улуу биле четирдим.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188024

Экии! Грузовой газельдиг тывалар бар бе? Дуза херек мебель кожуруптер Халас эвес тел: 89333229024 Леха
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188023

Машина урелген октябрьский районче соортуп чедирип бээр машиналыг тывалар бар ирги бе
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #188022

Анонимно. Подслушано даа подслушано эвес, чалгааранчыын. Группа адынга таарышпас дыр аа. Анаа форум, чарлал апарган. Подслушанога солун болуушкуннар, тоогулер, чуртталга чугаалажыыр боор эвес чуве бе?! Анаа кижинин хой кезии каш минут тургузунда тып алыр айтырыглар салыр аан. Ажыл дилээн улус росработадан, работа в Красноярске деп группалардан вакансияларны оон диленер, поступатьтаан улус ВУЗ, СУЗтарнын сайтзынче киргеш долгапкаш уточнятьтап алынар, ында шуптузун специальностьтарны, общалар дугайын, кажан каяа дужаар дээш бижип каан эвес бе, доп. набор дээш база, чиик ортектиг телефон чуу хоо садар дээш, садып алыр дээш, орээл квартира дилээн улус специальный группалар, авито, аукцион, юла дээш эндере дыр, хоорай кайда чуу билбес улус 2гис, яндекс, гугл картылар бар дыр, акшадан чегдиринерем суг дээш бижиир, багай сургуулдар куруг диин! Ынчангаш номчукчуларга солун кылдыр группаны бичии аайлап эде тударын анаа сумелээр кижи дир мен, Админ.
Комментарии
Страницы:   следующая →