ЧООН-ХЕМЧИК ПОДСЛУШАНОЗУ (Подслушано в Чадане) - #157870

Чадаанада черле садыгларны хынап турар чуве бе аан. Изюминка суг ол дырыжып калган перецтерин 160 деп адган турар. Ундур октаптар чувелерни, урелген барааннарны хынанар СЭС улузу. Шупту садыгларгы хынагар. Ыяапла бир багай чуве болурга, азы бир кижи хораннанырга дирлип кээр силер. Оон кээп салбараннайнчып халчырга чуу бор чувел аан. Ажылданар. Садыгларны эки хынанар. Срогу эрткен чем садып турар садыглар эндерик , окорочкалары суг шуут амдан чок кургап калган. Сонгаартан срогу эрткен чем чиик ортек биле соортуру болзун.
Комментарии

Нажмите Ctrl+D чтобы добавить страницу в закладки

Разместите ссылку на эту страницу:

URL:

bbCode:

HTML:


Оставьте свой комментарий